Operatie Instroom Workforce Energietransitie

Dit initiatief versterkt de inhoudelijke koppeling van het onderwijs met het bedrijfsleven op het vlak van energiebesparing en duurzame energietoepassingen. Op dat vlak staat het onderwijs in veel gevallen nog in de kinderschoenen en wordt aan leerlingen onvoldoende inzicht gegeven in moderne technologie, in de bijbehorende beroepsprofielen en in de maatschappelijke bijdrage die technici kunnen leveren.

Het technische bedrijfsleven met betrekking tot de energietransitie (bouw, installatietechniek en elektrotechniek) wordt direct betrokken bij de verbetering van het onderwijs in een doorlopende leerlijn van primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO), met name VMBO, en MBO. Dit gebeurt door middel van ondersteuning bij het moderniseren van de opleidingen, gastlessen en excursies, waarbij zo veel mogelijk wordt aangehaakt bij de vele bestaande initiatieven op dit vlak.

Het initiatief heeft als doel om de instroom in technische opleidingen te vergroten, de kwaliteit van de opleidingen te verhogen, de aansluiting van de opleidingen op de behoefte van werkgevers te verbeteren en de instroom in de arbeidsmarkt te verhogen. Op deze manier wordt het aantal medewerkers in de techniek groter en kan de energietransitie versneld worden.

Door het project worden jongeren geïnformeerd en vanuit praktijkvoorbeelden geënthousiasmeerd over de kansen, mogelijkheden en maatschappelijke bijdrage die je kan hebben met een baan in de energietransitie.

De aansluiting op de volgende niveau’s worden meegenomen in het project:

  • - PO met VMBO

  • - VMBO met MBO

  • - VMBO en MBO met bedrijven

Het project wordt uitgevoerd door Energieambassade, TechnoTrend, Farel College, ROC MN, Hoornbeeck College, Bloemendal Bouw, 033 Energie. Stichting TechNet Eemland is ambassadeur van het project.