Samenwerken in de regio aan Sterk Techniekonderwijs

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken samen

Stichting TechNet Eemland is het netwerk waar technisch bedrijfsleven, onderwijs, overheid, brancheorganisaties en opleidingsbedrijven in de regio Eemland elkaar ontmoeten. Behoeften worden gepeild, organisaties met elkaar in contact gebracht. Gezamenlijk worden ideeën op het gebied van de ontwikkeling van technisch onderwijs uitgewerkt.

Stichting TechNet Eemland werkt inmiddels met 48 organisaties intensief samen. Aan de programma’s voor scholen nemen 22 VMBO scholen uit de regio Eemland deel en ook de 4 MBO’s zijn vertegenwoordig. Het bedrijfsleven is betrokken, net als overheid in de vorm van gemeenten en provincie.

Op weg naar een sterk, dekkend en vernieuwend technisch onderwijs is samenwerking in de regio Eemland een voorwaarde. Samenwerking tussen VMBO, MBO, bedrijfsleven zorgen voor planvorming, afgestemd op wensen en behoeften van zowel onderwijs als bedrijfsleven.

Inventarisatie van reeds aanwezige initiatieven en wensen (denk aan doorlopende leerlijnen, keuzevakken en keuzedelen, gastlessen en bedrijfsbezoeken). Inspireren en faciliteren bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen.

Stichting TechNet Eemland werkt nauw samen met T is for Tech, het programma van Sterk Techniekonderwijs in de regio.