MKB idee

subsidie voor technisch mkb met oplossingen voor tekort goed geschoold personeel

Bent u technisch mkb-er en heeft u een tekort aan goed geschoold personeel? Heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Denk dan mee over oplossingen met de regeling MKB Idee. Indienen kan tot 20 september as.

MKB Idee is gericht op technisch mkb. Het tekort aan goed geschoold technisch personeel is groot. Zelfs als iedereen die een bèta-technische studie doet en in een bèta-technisch beroep zou gaan werken, zijn er nog steeds tekorten. Het tekort aan technici moet de sector dus ook vooral oplossen via inzet op om-, bij- en herscholing.

Budget
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Subsidiabele kosten zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dit zijn bijvoorbeeld loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden.

De aanvraag kan tussen 3 en 20 september 2018 worden ingediend. 

Meer info: https://www.rvo.nl/subsidies-r...