Bouw mee aan Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o. - Meld aan voor een werkgroep

Het technische onderwijs in regio Amersfoort e.o. wordt samen met het bedrijfsleven verder ontwikkeld. Hiervoor zijn onderstaande thema’s geformuleerd. Vooruitlopend op de start van het subsidietraject wordt in het najaar 2019 een start gemaakt met de werkgroepen voor de uitwerking van de thema’s. In het najaar 2019 zijn een tweetal werkgroep bijeenkomsten gepland: Vrijdag 20 september 2019 en vrijdag 22 november 2019 – in de ochtend – tijdstip volgt.

U bent van harte welkom deel te nemen in de werkgroepen. Voor meer informatie over de werkgroepen, klik hier:

Werkgroep Sterk Techniekonderwijs Amersfoort

Hier kunt u aanmelden voor een werkgroep. U bent van harte welkom.

Heeft u vragen? Neem contact op met techniek@techneteemland.nl