Samenwerking technisch bedrijfsleven en onderwijs - Sterk Techniek onderwijs

Samenwerking bedrijfsleven De samenwerking tussen technisch bedrijfsleven, onderwijs, overheid stroomt. Er is enthousiasme en men is bereidwillig om samen te werken aan sterk techniek onderwijs in de regio Amersfoort e.o.

Verdeling gelden Er is een tweedeling in de gelden gemaakt. Één deel voor organisatie van 6 speerpunten vanuit de gezamenlijke planvorming van de vmbo’s en een deel voor de 5 locaties van de techniekscholen. De organisatie van de 6 speerpunten vindt plaats vanuit een centrale locatie. Hierbij wordt aangesloten op reeds aanwezige faciliteiten in de regio.

Cofinanciering Het bedrijfsleven draagt via de inzet van uren en materiaal bij aan de cofinanciering van het project. Komende weken ontvangen bedrijven en brancheorganisaties/opleidingsbedrijven een format waarop zij hun bijdrage kunnen aangeven. Het betreft hier bedrijven/organisaties die afgelopen weken zijn aangehaakt bij planvorming en of zijn betrokken bij Stichting TechNet Eemland.

Vervolg na 1 april Vanuit de structuur van de werkgroepen worden speerpunten uitgevoerd. De diverse samenwerkingspartners zijn zoveel mogelijk vertegenwoordigd in de diverse werkgroepen. Zaak is voor de zomer de impact voor diverse organisatie concreet te maken, zodat op tijd mensen beschikbaar zijn voor de uitvoering van de speerpunten.

De betrokkenheid van het bedrijfsleven kan komende maanden worden ingevuld door inzet van gastlessen en bedrijfsbezoeken. Bedrijven en scholen kunnen aanmelden bij www.gastlessenzogeregeld.nu.

Planning

• In de week van 18 maart verspreiding bedrijfs/brancheformulieren m.b.t. co financiering naar betrokkenen

• Uiterlijk wo 20 maart verspreiding van de plannen onder betrokkenen

• Vrijdag 22 maart, 14.30 – 15.30 uur vragen uur locatie VLC, Hoevelaken

• Woensdag 27 maart feestelijke ondertekening, 16.00 – 17.00 uur VLC, Hoevelaken

• Vrijdag 29 maart vervalt.

Vragen? Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen of behoefte aan afstemming met Sterk Techniekonderwijs Amersfoort? Neem contact op met Gerard den Besten via gerard@denbesten-interim.nl of 06-21255203

Samen werken we aan hetzelfde doel:

Voldoende en goed opgeleide technische vakmensen in de regio Eemland.

190308 Presentatie Sto Bedrijven

Def 2019 3 8 Sto Amersfoort

Samenwerkingsovereenkomst Aub Invullen