Sterk Techniek onderwijs Amersfoort e.o.

De samenwerkende organisaties zijn nauw betrokken bij de planvorming van Sterk Techniekonderwijs in de regio Amersfoort. Tijd voor de handtekeningen!

Ter voorbereiding op de ondertekening van Sterk Techniekonderwijs Amersfoort e.o. op 27 maart (16.00 - 17.00 uur, Van Lodenstein College Hoevelaken) hieronder de handtekeningenlijsten.

Download dan hier de lijst specifiek voor vmbo, mbo, bedrijf, overheid over overige onderwijs. Deze kunt u ondertekenen en per mail sturen naar techniek@techneteemland.nl

Vmbo Handtekening Sto

Mbo Handtekening Sto Def

Bedrijf Handtekening Sto

Overheid Handtekening Sto

Overig Onderwijs Handtekening Sto

Wilt u als bedrijf een bijdrage leveren en stelt u uren of materialen beschikbaar? U kunt de samenwerkingsovereenkomst hieronder downloaden.

Samenwerkingsovereenkomst Aub Invullen