Over ons

Stichting TechNet Eemland is een samenwerking van het technisch bedrijfsleven, onderwijs, brancheorganisaties en overheid.

Jaarplan19 Stichting TechNet Eemland

Stichting TechNet Eemland laat jongeren kennismaken met de mogelijkheden van leren en werken in de techniek. Jongeren het zelf laten ervaren van techniek, het zelf doen van opdrachten staat centraal.

Jaarlijks bezoeken tijdens de VMBO Week van de techniek 1400 leerlingen het programma, VO leerlingen uit de regio bezoeken het bedrijfsleven en maken hier kennis met techniek. De kennisbijeenkomsten bieden organisaties een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring.

Doelstelling

In samenwerking met technisch bedrijfsleven, onderwijs, overheid en brancheorganisaties:

* verbeteren van het imago van de techniekbranche

* kennisuitwisseling tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties

* verbindende factor tussen onderwijs, bedrijfsleven, overheid en brancheorganisaties

Ook in de toekomst voldoende technische vakmensen.

De stichting heeft geen winstoogmerk


Privacy Stichting TechNet Eemland hecht waarde aan de privacy van haar samenwerkingspartners en deelnemers. Gegevens die worden verzameld worden veilig gebruikt en verwerkt. Deelnemers worden op de hoogte gebracht indien foto's en films worden gepubliceerd in het communicatienetwerk (website, social media, persbericht) van Stichting TechNet Eemland. De privacyverklaring geeft verdere info.

Beloningsbeleid Bestuurders ontvangen geen beloning. Uitgaven worden aan het bestuur voorgelegd en door het bestuur geaccordeerd.

Verzekering Gemeente Amersfoort is aangesloten bij Vrijwilligersnet Nederland voor de verzekering van vrijwilligers in de gemeente.

Contactgegevens Stichting TechNet Eemland Postbus 2742 3800 GG Amersfoort

techniek@techneteemland.nl

RSIN 853546794

Jaarplan19 Stichting TechNet Eemland

2018 E Jaaroverzicht2018

Bestuur Stichting Tech Net Eemland 2020